υπόθεση εκδόσεως USA Government v. Julian Paul Assange

υπόθεση εκδόσεως USA Government v. Julian Paul Assange

Το Westminster Magistrates’ Court απέρριψε το αίτημα εκδόσεως του Julian Assange στις ΗΠΑ, διότι πιθανολογείται ότι ο εκζητούμενος -ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη και αυτισμό- στις συνθήκες κράτησης που θα υποβληθεί στο εκζητούν κράτος θα αυτοκτονήσει. Η έκδοσή του θα ήταν υπό τα δεδομένα αυτά «άδικη και σκληρή» κατά το άρθρο 91 του Αγγλικού Νόμου περί Εκδόσεως του 2003 (παράγραφοι 337 έως 363 της απόφασης).

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6752267744982528000