17ο Διεθνές Συνέδριο Ποινικού Δικαίου

17ο Διεθνές Συνέδριο Ποινικού Δικαίου

Πεκίνο, 12-19 Σεπτεμβρίου 2004

Το 17ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου (A.I.D.P.)θα λάβει χώρα στο Beijing (Πεκίνο) της Κίνας από τη 12η έως τη 19η Σεπτεμβρίου 2004.

Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι τα εξής:

Ομάδα Εργασίας αρ.1:
Η ποινική ευθύνη των ανηλίκων και η διεθνής έννομη τάξη.

Ομάδα Εργασίας αρ.2:
Η διαφθορά και τα συναφή εγκλήματα στις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές.

Ομάδα Εργασίας αρ.3:
Οι αρχές της ποινικής δικονομίας και η εφαρμογή τους στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Ομάδα Εργασίας αρ.4:
Συντρέχουσες εθνικές και διεθνείς δικαιοδοσίες και η αρχή ″ne bis in idem″.

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας αρ.1:
Περιφερειακά και εθνικά πρότυπα στη διεθνή εμπορία γυναικών και παιδιών.

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας αρ.2:
Εγκλήματα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), κυβερνο-τρομοκρατία, παιδική πορνογραφία και οικονομικά εγκλήματα μέσω Η/Υ.

(Το προπαρασκευαστικό συνέδριο αυτής της συζήτησης έχει γίνει στην Αθήνα στις 10/11-4-2003).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορεί κανείς να απευθυνθεί στο International Liaison Department of China Law Society , Tel/Fax:86-10-6618-2128 (French) 86-10-6651-0410 (English).

E-mail: contact_cls@hotmail.com