ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΕΠ 18.07.2022

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΕΠ 18.07.2022

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

Αγαπητοί φίλοι

 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων που εξελέγη την 11.07.2019, ολοκληρώνει την τριετή θητεία του.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, ορίζεται ως ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης με θέμα τον απολογισμό του απερχομένου και την εκλογή νέου εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 2022-2025, η 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.30΄μμ στην αίθουσα “Μιχάλης Ζαφειρόπουλος” του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημερομηνία αυτήν, όπως έχει συμβεί σε όλες τις προηγούμενες εκλογές, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 18η  Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.30΄ μμ στην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων στο ενιαίο ψηφοδέλτιο έχουν όλα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη της Ένωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική επιστολή, τηλεφώνημα) στην Γραμματεία της Ένωσης.

Η ψήφος δι’ αντιπροσώπου, που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αντιπροσωπευόμενο μέλος και ο αντιπρόσωπός του είναι ταμειακώς ενήμεροι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πλέον των δύο μελών. Προς διευκόλυνση των μελών που επιθυμούν να ψηφίσουν δι’ αντιπροσώπου, εσωκλείεται έντυπο υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως, το οποίο, αφού συμπληρωθεί, πρέπει να παραδοθεί στον αντιπρόσωπο ή να αποσταλεί (ταχυδρομικώς ή με φαξ) στην Γραμματεία της Ένωσης.

Παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων σας στην συνέλευση και την ψηφοφορία.

Στην διάρκεια της θητείας μας προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στην προαγωγή του διαλόγου επί κρίσιμων θεμάτων της ποινικής θεωρίας και πράξης και στην ανύψωση του δικανικού βήματος, που αποτελεί τον καταστατικό σκοπό της Ένωσης. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε την πολύτιμη συνδρομή σας, για την οποία σας ευχαριστούμε.

Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας και συμμετείχατε με ενθουσιασμό και ιδέες στην προσπάθεια υπερασπίσεως και προαγωγής του δίκαιου χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας.

Σας καλούμε να αναδείξετε με την ψήφο σας το νέο διοικητικό συμβούλιο.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος

Ιωάννης Ηρειώτης, Αντιπρόεδρος

Αριστομένης Τζαννετής, Γενικός Γραμματέας

Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ταμίας

Ιωάννα Αναστασοπούλου, Ειδικός Γραμματέας

Αθανάσιος Ζαχαριάδης

Παναγιώτης Κουρελέας

Οββαδίας Ναμίας

Όλγα Τσόλκα

Μέλη

Η Έκθεση Πεπραγμένων 2019-2022 του Δ.Σ. της ΕΕΠ

eepekthesipepragmenwn2022

Πρότυπο εξουσιοδότησης

Πρότυπο Εξουσιοδότησης

Μέλη της ΕΕΠ που έχουν δηλώσει μέχρι τώρα υποψηφιότητα.

ψηφοδέλτιο