ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

https://www.youtube.com/c/DsaGr Συνοδευτικό κείμενο της πρόσκλησης Πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως η σφοδρά αμφισβητούμενη τροποποίηση του άρθρου 187...

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην συζήτηση μέσω του συνδέσμου:...

Για την εγγραφή σας στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα : «Η Δίκη των Θ. Κολοκοτρώνη...

Loading new posts...
No more posts