ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο – άρθρο 469 νέου ΠΚ ΑΠ 1934-2019 Η απόφαση ετέθη στην...

Ελαφρυντική περίσταση πρότερου σύννομου βίου - διαχρονικό δίκαιο. ΑΠ 1466-2019...

Απόφαση του ΑΠ που αναίρεσε την σχετική απόφαση του εφετείου για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής...

Αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης - χρόνος προβολής των ακυροτήτων του κλητηρίου θεσπίσματος .   ΑΠ 190-2018...