ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κριτικές παρατηρήσεις για το πρόσφατο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνημμένα Αρχεία Αριστομένης Τζαννετής Γεώργιος Δημήτραινας Οββαδίας Ναμίας Παναγιώτης Βασιλακόπουλος Πολυχρόνης Τσιρίδης...

Ο ΔΣΑ και η ΕΕΠ επισημαίνουν, εν πρώτοις, ότι η προθεσμία των δέκα ημερών...